•  

980107.jpg
Jednostranný očkový kľúč KNIPEX do 1000V
ponorom nanášaná izolácia
980107, 980108, 980109, 980110, 980111, 980112, 980113, 980114, 980115, 980116, 980117, 980118, 980119, 980122, 980124